Logo Caldenberga

In de kijker

Artikel over Midden in de Middeleeuwen in Madoc


Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel


Het verhaal achter de Brusselse volksheld Anneessens


Stedenatlas Jacob van Deventer


Torenwandeling met Caldenberga

Brussel - 11/07/2019


Caldenberga
De stad achter de bomen

Over de relatie tussen middeleeuws Brussel en het Zoniënwoud

De stad achter de bomen start met een korte introductie en wandeling in Brussel-centrum om vervolgens over te gaan in een bus- of fietstour richting Zoniënwoud. De angst voor het donkere woud wordt getrotseerd en middeleeuwse plekken en relicten worden in de spotlights geplaatst en geduid. Roodklooster wordt uit de saga van de zeven woudkloosters gelicht, net zoals dat van Groenendaal, waar Jan van Ruusbroeck zich terugtrok om zijn mystieke literaire productie verder te zetten. In Bosvoorde wordt gezocht naar het hertogelijke jachthuis, in Ukkel naar holle wegen, grenspalen en oude hoeves. De woudgevangenis Drij Borren en een diepverscholen stoeterij kruiden het ‘ensemble’ met een pittig smaakje. De busritten tussendoor worden aan elkaar gelijmd met microfoonwerk over oude plaatsnamen, bidplaatsen en de voormalige woudomtrek.

Praktisch: dag- of avondvullende rondleiding per bus of (overdag) met de fiets; een drankpauze is voorzien.

Caldenberga
De Gouden Driehoek

Een introductie tot middeleeuws Brussel

Deze rondleiding biedt een introductie tot het middeleeuwse Brussel aan de hand van de drie belangrijkste machtspolen: Kerk, Stad en Staat. We vertrekken op de Grote Markt waar het stadhuis getuigt van de opgang van de stedelijke macht in de veertiende en vijftiende eeuw. Vervolgens wandelen we richting Sint-Goedelekerk, sinds de twaalfde eeuw hoofdkerk van de stad en haar omgeving. We eindigen op de Koudenberg waar zich ondergronds de restanten van het hertogelijke paleis, zetel van achtereenvolgens de Brabants, Bourgondische, Habsburgse en Spaanse landsheren bevinden.

Praktisch: de gegidste wandeling in open lucht duurt ca. 1u30, maar kan ook worden gekoppeld aan een bezoek van het Broodhuis op de Grote Markt, de Sint-Goedelekerk en de restanten van het Koudenbergpaleis.

Caldenberga
Langs de zijlijn van middeleeuws Brussel

Een tocht langs de restanten van de eerste stadsversterking van Brussel

In de dertiende eeuw liet Brussel haar eerste stenen stadsversterking optrekken. Over de ontstaansgeschiedenis van dit 4 km lange en imposante bouwwerk is weinig bekend, maar er bestaan wel nog talloze materiële restanten, zowel in open lucht als binnenin de gebouwen. Tijdens deze rondleiding stappen we het traject van deze eerste grens van de stad volledig af, lichten we de ontsaanscontext, levensloop en architectuur van de stadsversterking toe en trachten we zo veel mogelijk restanten te bezichtigen.

Praktisch: de rondleiding duurt circa 5u, incl. drankpauze onderweg; start- en eindpunt aan het voormalig Sint-Jorisinstituut in de Cellebroedersstraat. 

Caldenberga
De wondere wereld van de oudste drukkerij

Rondleiding in Museum Plantin-Moretus

Geleid bezoek aan het huis en de drukkerij van de familie Plantin-Moretus op de Vrijdagmarkt in Antwerpen. Duik binnen in de wereld van de zestiende-eeuwse drukkerij, wetenschap, cartografie en technologie, maar ook in een prachtig gebouw van een belangrijke Antwerpse familie en haar bedrijf van wereldfaam.

Museum Plantin-Moretus
Caldenberga
Langs middeleeuwse (water)wegen

Fietstocht in de Zwinstreek

Het polderlandschap tussen Damme en Sluis, ten noorden van Brugge, vormt met zijn rustgevende natuur en idyllische dorpjes een waar paradijs voor fietsers. In de middeleeuwen stroomde hier het Zwin, een natuurlijke getijdengeul waarlangs schepen de handelsmetropool Brugge konden bereiken. Deze 'havenzone' is grotendeels verdwenen sinds de zestiende eeuw, maar sporen ervan zijn tot op vandaag herkenbaar in het landschap. Deze fietstocht neemt je mee langsheen het oude Zwin, middeleeuwe dijken en verdwenen havendorpen.

Praktisch: de rondleiding duurt een hele of halve dag; max. 20 personen; vertrekpunt is Damme (gratis parkeerplaats beschikbaar).

Caldenberga
Damme

Van bloeiende havenstad tot schone slaapster

Damme, zo'n vijf kilometer ten noorden van Brugge, is vandaag de dag een klein, rustig stadje. Tussen de twaalfde en de vijftiende eeuw was dit nochtans een van de belangrijkste havens van het Noordzeegebied. Welke producten kon je hier vinden in de middeleeuwen? Wat is het verhaal achter de imposante platte toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk of de statige huizen op de Markt? En wat heeft Damme te maken met Tijl Uilenspiegel? Kom het te weten tijdens deze wandeling die je meeneemt in de geschiedenis van deze schone slaapster.

Praktisch: de wandeling duurt 2 à 3 uur; gratis parking in de buurt van de stad.

Caldenberga
In het voetspoor van de pelgrim

Middeleeuwse pelgrims op weg naar Compostela

In het voetspoor van de pelgrim is een gegidste dagtocht van circa 13 km geïnspireerd op pelgrimsroutes en bedevaarten in de Vlaamse Ardennen. Een historicus en een archeologe duiden de historische achtergrond. Wie vertrok op pelgrimstocht en waarom? Hoe overleefde je de tocht? Wat met ‘valse’ pelgrims? Wat is het verschil met een bedevaart? Langs trage wegen bezoeken we enkele plaatsen met een speciale betekenis voor pelgrims of bedevaarders.

Praktisch: dagtocht met lunchpauze halverwege; startpunt: station van Eine, eindpunt: Markt van Oudenaarde; indien nodig wordt carpooling geregeld om de chauffeurs terug naar Eine te brengen.

In het voetspoor van de pelgrim wordt georganiseerd samen met Stones and Stories.

Caldenberga
In vuur en vlam

Brussel op de middeleeuwse oorlogscène

De middeleeuwse stad Brussel trok geregeld ten strijde. Voor de rondleiding In vuur en vlam selecteren we drie oorlogscampagnes uit de veertiende en vijftiende eeuw waarbij de Brusselaars nauw betrokken waren. In 1356 werd een deel van de successieoorlog tussen Vlaanderen en Brabant uitgevochten in Scheut, vlakbij de stad. Everard t’Serclaes heroverde Brussel kort nadien op de Vlamingen. In 1388 vormde de moordpoging op diezelfde t’Serclaes de aanleiding voor het beleg van het kasteel van Gaasbeek. En een eeuw later zond Brussel soldaten en artillerie naar Beersel om het kasteel van de Wittems in de as te leggen. Deze rondleiding rijgt al deze verhalen aaneen en plaatst de feiten in hun politieke en socio-economische context. Tevens gaat de aandacht uit naar middeleeuwse kasteelarchitectuur, mobilisatiestrategieën en wapenarsenaal. In vuur en vlam, een rondleiding die baadt in bloed, zweet en tranen.

Praktisch: dagtocht per bus of met de fiets (ca. 50km), met start en aankomst in Brussel-centrum; het is ook mogelijk om enkel het deel in het stadscentrum als aparte rondleiding te organiseren.