Logo Caldenberga

In de kijker

Artikel over Midden in de Middeleeuwen in Madoc


Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel


Het verhaal achter de Brusselse volksheld Anneessens


Stedenatlas Jacob van Deventer


Torenwandeling met Caldenberga

Brussel - 11/07/2019


Bram Vannieuwenhuyze, 'Enkele nieuwe ideeën over de ontstaanscontext van Jacob van Deventers stadsplattegronden', in: Caert-Thresoor, 2019, 38, 2, pp. 4-13.Marieke van Delft & Reinder Storm, m.m.v. Peter van der Krogt, Bram Vannieuwenhuyze, Marleen Smit, Huibert Crijns & Ronald Prud'homme van Reine, De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten, Tielt, Lannoo - Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland - Allard Pierson / De Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 2019.


Bram Vannieuwenhuyze, ‘Pixels or Parcels? Parcel-Based Historical GIS and Digital Thematic Deconstruction as Tools for Studying Urban Development’, in: Thomas Coomans, Bieke Cattoor & Krista De Jonge (Ed.), Mapping Landscapes in Transformation. Multidisciplinary Methods for Historical Analysis, Leuven, Leuven University Press, 2019, pp. 217-236.


Karen Vannieuwenhuyze, Aangedaan door statuomanie. Het Antwerpse stadsbestuur en zijn politieke greep op de stedelijke ruimte (1830-1914), Antwerpen, Universiteit Antwerpen (onuitgegeven doctoraatsproefschrift), 2018, 614 pp.


Ward Leloup, 'Een stadsstichting langs het Zwin. De ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van Sluis', in: Tijdschrift voor Historische Geografie, 2018, jg. 3, 2, pp. 104-125.


Heidi Deneweth, Ward Leloup & Mathijs Speecke, 'Een versteende ruimte? De impact van stedelijke veranderingsprocessen op de sociale topografie van Brugge, 1380-1670,' in: Stadsgeschiedenis, 2018, jg. 13, 1, pp. 19-40.


Bram Vannieuwenhuyze, ‘De ‘vertekstlozing’ van de stad. De vergankelijkheid van publieke opschriften in achttiende-eeuws Brussel, in’: Tijdschrift voor Geschiedenis, 2018, 131, 1, pp. 95-118.


Bram Vannieuwenhuyze, m.m.v. Paul Kempeneers, Karel Leenders & Vic Mennen, ‘Brusselse waternamen’, in: Cahiers Bruxellois – Brusselse Cahiers, 2018, L, pp. 355-431.


Eddy Van de Voorde & Bram Vannieuwenhuyze, ‘Brabantse verkeerswegen in het ancien régime’, in: Eddy Van de Voorde & Bram Vannieuwenhuyze (red.), Wegen en waterwegen in Brabant in het ancien régime. Eigen Schoon en de Brabander, 2018, CI, 3, pp. 245-256.


Bram Vannieuwenhuyze & Hans Welens-Vrydaghs, ‘Tussen feit en fictie. Twee mysterieuze ondergrondse gangen in Brussel’, in: Eddy Van de Voorde & Bram Vannieuwenhuyze (red.), Wegen en waterwegen in Brabant in het ancien régime. Eigen Schoon en de Brabander, 2018, CI, 3, pp. 355-383.


Martine De Reu & Bram Vannieuwenhuyze, ‘Stadswandeling of boekenwijsheid? Achttiende-eeuwse Brusselse opschriftenjagers aan het werk’, in: Timothy Colleman, Johan De Caluwe, Veronique De Tier, Anne-Sophie Ghyselen, Liesbet Triest, Roxane Vandenberghe & Ulrike Vogl (red.), Woorden om te bewaren. Huldealbum voor Jacques Van Keymeulen, Gent, Universiteit Gent, Vakgroep Taalkunde, afdeling Nederlands, 2018, pp. 767-785.


Bram Vannieuwenhuyze, ‘Een speld in een hooiberg. De manuscriptkaart van de noordelijke omgeving van de Sint-Goedelekerk, de oudst bekende Brusselse kaart?’, in: Willy De Baerdemaeker (red.), Bi den helighen Cruce van Assche. Ic wil een goet Brabanter wesen. Feestbundel Jaak Ockeley hem aangeboden n.a.v. zijn 75ste verjaardag, Asse, Koninklijke Heemkring Ascania vzw, 2018, pp. 498-512.


Bram Vannieuwenhuyze, ‘Laatmiddeleeuws Ieper verkleind (1383) en gekarteerd (1610)’, in: Tijdschrift voor Historische Geografie, 2018, III, 2, pp. 140-142.


Remco Sleiderink & Bram Vannieuwenhuyze, ‘Everard t’Serclaes, een Brusselse held in feiten en verhalen’, in: Paula Cordeiro (dir.), T'Serclaes monument. Restauratie en legendes, Brussel, Stad Brussel - Éditions Mardaga, 2018, pp. 18-43.

(Frans versie: Remco Sleiderink & Bram Vannieuwenhuyze, ‘Everard t’Serclaes, faits et récits sur un héros bruxellois’, in: Paula Cordeiro (dir.), Le monument t'Serclaes. Restauration et légendes, Bruxelles, Ville de Bruxelles - Éditions Mardaga, 2018, pp. 18-43)


Bram Vannieuwenhuyze, ‘Herinneringspolen van een laatmiddeleeuwse stadsheld: Everard t’Serclaes in en rond Brussel’, in: Paula Cordeiro (dir.), T'Serclaes monument. Restauratie en legendes, Brussel, Stad Brussel - Éditions Mardaga, 2018, pp. 44-83.

(Franse versie: Bram Vannieuwenhuyze, ‘Pôles de mémoire d’un héros urbain de la fin du Moyen Âge : Everard t’Serclaes dans et autour de Bruxelles’, in: Paula Cordeiro (dir.), Le monument t'Serclaes. Restauration et légendes, Bruxelles, Ville de Bruxelles - Éditions Mardaga, 2018, pp. 44-83)


Bram Vannieuwenhuyze, ‘Oud papier? Twee steekkaartencollecties over laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Brusselaars’, in: Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, 2018, VIII, 1, pp. 133-137.


Reinout Rutte & Bram Vannieuwenhuyze, ‘Stedenatlas Jacob van Deventer. Een zestiende-eeuws monsterproject van een man met een plan’, in: De Boekenwereld, 2018, 34, 2, pp. 54-59.


Reinout Rutte & Bram Vannieuwenhuyze, ‘Cartografisch monsterproject. Jacob van Deventer karteerde 226 steden (1545-1575)’, in: EOS Wetenschap, 2018, 11, pp. 46-51.


Brecht Dewilde, Jan Dumolyn, Bart Lambert & Bram Vannieuwenhuyze, ‘‘So One Would Notice the Good Navigability.’ Economic Decline and the Cartographic Conception of Commercial Space in Late Fifteenth- and Sixteenth-Century Bruges’, in: Urban History, 2018, XLV, 1, pp. 2-25.


Jan Trachet, Ward Leloup, Kristof Dombrecht, Samuël Delefortrie, Jan Dumolyn, Erik Thoen, Marc Van Meirvenne & Wim De Clercq, 'Modelling Monnikerede. The Topographical Reconstruction of a Deserted Medieval Outport near Bruges', in: The Medieval Low Countries, 2017, jg. 4, pp. 91-130.


Wim De Clercq, Roland Dreesen, Jan Dumolyn, Ward Leloup & Jan Trachet, 'Ballasting the Hanse: Baltoscandian Erratic Cobbles in the Later Medieval Port Landscape of Bruges', in: European Journal of Archaeology, 2017, jg. 20, 4, pp. 710-736.


Brecht Dewilde & Bram Vannieuwenhuyze, ‘De zeventiende-eeuwse inventaris van de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Weeën in Brussel’, in: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 2017, 183, pp. 57-141.


Bram Vannieuwenhuyze, ‘Who’s who in late-medieval Brussels?’, in: Justin Colson & Arie van Steensel (Ed.), Cities and Solidarities. Urban Communities in Pre-Modern Europe, London - New York, Routledge, 2017, pp. 132-150.


Boris Horemans & Bram Vannieuwenhuyze, ‘Bâtir pour la cour, bâtir pour la ville. Les architectes-fonctionnaires à Bruxelles (XIVe-XVIIe siècles)’, in: Dagmar Eichberger, Philippe Lorentz & Andreas Tacke (Ed.), The Artist between Court and City (1300-1600). L’artiste entre la Cour et la Ville. Der Künstler zwischen Hof und Stadt, Petersberg, Michael Imhof Verlag, 2017, pp. 120-129.


Gijs Boink & Martijn Storms, ‘'Ik ben heel beïnvloedbaar'. Interview met bijzonder hoogleraar Bram Vannieuwenhuyze’, in: Caert-Thresoor, 2017, jg. XXXVI, 1, pp. 3-9.


Jan Dumolyn & Ward Leloup, 'The Zwin Estuary: a Medieval Portuary Network', in: Jesús Ángel Solórzano Telechea, Beatriz Arízaga Bolumburu & Michel Bochaca (Ed.), Las sociedades portuarias de la Europa Atlántica en la edad media, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2016, pp. 197-212.


Ward Leloup & Bram Vannieuwenhuyze, 'Damme en Sluis. De oorsprong en de vroege stadsontwikkeling van twee middeleeuwse Zwinstadjes', in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 2013jg. 150, 1, pp. 13-56.


Hans Vandecandelaere, Een opstand in "zeven aktes" : Brussel 1303-1306, in: Cahiers bruxellois, 2008-2009, XL, pp. 3-67.


Hans Vandecandelaere & Bram Vannieuwenhuyze, La Mondiale. Een nieuwe hoek met een oud verleden, Brussel, La Mondiale nv, 2006, 79 pp.


Hans Vandecandelaere & Bram Vannieuwenhuyze, Met zicht op Brussel. Op en langs de middeleeuwse torens, Brussel, Davidsfonds Brussel, 2005, 87 pp.